Výzva k předložení akcií společnosti - 1.3.2021

VÝZVA K  PŘEDLOŽENÍ AKCIÍ SPOLEČNOSTI ZA ÚČELEM JEJICH VÝMĚNY
Společnost
MP Holding, a.s.
IČ: 499 68 394
se sídlem Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5980
(dále jen „Společnost“)

tímto vyzývá akcionáře Společnosti,

aby se dostavili v termínu od 15.3.2021 do 15.4..2021 včetně do sídla Společnosti na adrese Boskovice, Hradní 6, okres Blansko, PSČ 680 01, a to za účelem předložení akcií Společnosti k jejich výměně. Akcionáři se mohou dostavit v uvedeném termínu vždy od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hod po telefonickém objednání na tel. čísle +420 602766050.

Vzhledem k tomu, že k 1.1.2021 nabyla účinnosti vnitrostátní fúze loučením, v důsledku které došlo na základě projektu fúze ze dne 12.11.2020 ke nížení základního kapitálu společnosti a tudíž i ke snížení jmenovité hodnoty jednotlivých akcií je nutná výměna akcií Společnosti.

Akcionář, který bude v prodlení s předložením akcií Společnosti za účelem jejich výměny, není po dobu prodlení oprávněn vykonávat práva spojená s akciemi, ohledně nichž je v prodlení. A dále, rozhodne-li Společnost o rozdělení zisku v době, kdy je akcionář v prodlení s předložením akcií Společnosti za účelem jejich výměny, právo na dividendu k akciím, s nimiž je v prodlení, mu nevznikne.

V Boskovicích dne 1.3.2021

Dominik Lamezan-Salins
MP Holding a.s.

2020 Copyright © MP Holding a.s.